Automatyczne Systemy Ostrzegania

Automatyczne Systemy Ostrzegania

Jesteśmy producentem i dostawcą Automatycznych Systemów Ostrzegania ASO Autoprowa® w wersji radiowej i kablowej do zabezpieczenia miejsc robót torowych. Systemy zapewniają najwyższe bezpieczeństwo pracowników torowych i są rozwiązaniem sprawdzonym i stosowanym na co dzień w wielu krajach Europy, w tym w Polsce.

Automatyczne Systemy Ostrzegania

FALKON i TH-BÜP

Barierki wygrodzeniowe FALKON chronią pracowników torowych przed przedostaniem się do strefy niebezpiecznej na miejscach robót.
TH BÜP jest przenośną rogatką stosowaną na czasowych przejazdach kolejowych lub podczas okresowego wyłączenia z użytku rogatek stacjonarnych.

Automatyczne Systemy Ostrzegania

Syreny na statki

Nasze tyfony (syreny alarmowe) stosowane są w transporcie morskim na całym świecie. Wszystkie sygnalizatory – ZÖLLNER ZET-Horn, ZÖLLNER Makrofon, ZÖLLNER ZETFON oraz części zamienne – odpowiadają najwyższym standardom technicznym a ich konstrukcja jest zgodna m.in. z normami UE i międzynarodowymi wymaganiami wg SOLAS i COLREG 1972.

Automatyczne Systemy Ostrzegania

Syreny na lokomotywy

Syreny (trąby) wysoko i niskotonowe są membranowymi nadajnikami akustycznymi napędzanymi sprężonym powietrzem. Spełniamy wymagania TSI i UIC, posiadamy międzynarodowe dopuszczenia, certyfikat interoperacyjności EBC, zaświadczenia o zgodności WE, a także deklarację dot. interoperacyjności.

EU.SH - Wir fördern Wirtschaft