SOM w firmie PNI

Kompleksowe roboty budowlane, jak np. prace utrzymaniowe, rewitalizacja linii kolejowych lub budowa nowych linii, wiążą się m. in. z zabezpieczeniem personelu przed przejazdami pociągów po torze sąsiednim.  Firma PNI postawiła na bezpieczeństwo i wyposażyła część maszyn w System Ostrzegania Maszyn, spełniając tym samym wszelkie wymogi bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót w obszarze kolejowym.  W roku 2020 wyposażono w SOM trzy oczyszczarki tłucznia, a w 2021 profilarkę ław torowiska.

Opis projektu

Wróć